ellipse

ჩვენს შესახებ

ჩვენი მისია

Ჩვენი მიზანია, საქართველოს სამთო/სათავგადასავლო ტურიზმის სფეროში მომსახურების, უსაფრთხოებისა და ვიზიტორთა კომფორტის უმაღლესი საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენება, ასევე წარსული თაობების მდიდარი ალპინისტური ტრადიციებისა და გამოცდილების სათავგადასავლო გიდების ახალ თაობასთან მორგება, რომლებიც თავის მხრივ საქმეს პროფესიონალიზმითთან ერთად დიდი ენთუზიაზმით უდგებიან.

history-img

GMGA-ის ისტორია

history-img

სამთო გამყოლთა ასოციაცია GMGA 1998 წელს დაარსდა. მისი წინამორბედები იყვნენ - საქართველოს საგამყოლო სამსახური (1991-1993) და საქართველოს სამთო გამყოლთა სახელმწიფო სკოლა (1993-1998). Ეს ორგანიზაციები 1991 წლიდან ავითარებენ სათავგადასავლო ტურიზმის ინსტიტუტებს და ახორციელებენ სასწავლო პროგრამებს საქართველოში. ქართველი გიდების პროფესიონალიზმის საერთაშორისო სტანდარტებთან გათანბრება ორგანიზაციისთვის თავიდანვე უმნიშვნელოვანეს მიზანს წარმოადგენდა. 2016 წელს სამთო გამყოლთა ასოციაციამ (GMGA), განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან (MES) და ეკონომიკის სამინისტროს მთის კურორტების განვითარების კომპანიასთან (MRDC) პარტნიორობით დააარსა სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა (ATS) - რომელიც სხვადასხვა სათავგადასავლო ტურიზმის პროფესიების სწავლებას ახორციელებს. ამავე წელს მოხდა რამოდენიმე პირველადი პროგრამის სტანდარტიზაცია და ავტორიზაცია, რის საფუძველზეც დაიწყო ოფიციალური სადიპლომო და სასერტიფიკატო სასწავლო კურსები. ATS-ის მიერ გაცემული დიპლომი და სერთიფიკატები არის სახელმწიფოს მიერ აღიარებული.

ამჟამად, GMGA და ATS მუშაობს უნარების სააგენტოს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროსა და მრავალი დონორის მხარდაჭერით, რათა მოხდეს არსებული დიპლომების და სერთიფიკატების ინტერნაციონალიზაცია, ასევე ახალი პროფესიული და საგანმანათლებლო პროგრამების საერთაშორისო სტანდარტებით ჩამოყალიბება. შვეიცარიის სამთო გამყოლების ასოციაციის უწყვეტი ხელმძღვანელობით, რომელსაც მოგვიანებით შეუერთდა გერმანიის სამთო გამყოლთა ასოციაცია, 2021 წელს საქართველო გახდა სამთო გამყოლთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის (IFMGA) წევრი. ამჟამად GMGA აერთიანებს 150 - მდე პროფესიონალ გამყოლს, რომლებიც სათავგადასავლო ტურიზმის სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობენ.

history-img
history-img

რას საქმიანობს GMGA?

ახალგაზრდების მომზადება და ჩართვა სხვადასხვა სათავგადასავლო ტურიზმის აქტივობებში; ახალგაზრდებში გარე საქმიანობის ხელშეწყობა და მხარდაჭერა. Მოტივაციის შექმნა ახალგაზრდებისთვის, მთაში გასასვლელად. მთამსვლელთა ექსპედიციებსა და სხვა მასთან დაკავშირებულ ინიციატივებში მოხალისეობის მხარდაჭერა. „ტრადიციული“, არაკომერციული ალპინიზმის კულტურის, ღირებულებებისა და ფილოსოფიის შესწავლა და აქტუალიზაცია, როგორც სათავგადასავლო მეგზურის საბაზისო/ძირითადი პრინციპი და საფუძველი; მაღალი, საერთაშორისო დონის ხარისხის უზრუნველსაყოფად ასოციაციის ფარგლებში პროფესიონალ კლასტერებს საშუალებას მისცემს შეუერთდნენ შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციებს/ფედერაციებს. (როგორიცაა IFMGA, UIMLA, IVBV) მიაღწიოს GMGA-ს წევრების მთლიანობის მაღალ დონეს ასოციაციის ღირებულებებისა და ეთიკისა და ქცევის კოდექსის მიმართ; ხელი შეუწყოს საქართველოს კონკურენტული უპირატესობის გაზრდას, როგორც მაღალი დონის და მრავალფეროვანი სათავგადასავლო ტურიზმის დანიშნულების ადგილს საერთაშორისო დონეზე და ამით - ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში.

წაიკითხე მეტი photosNavigate
gmga-func-img
ellipse
ellipse

IFMGA წევრობა

საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაცია 2021 წელს ოფიციალურად გახდა “სამთო გამყოლთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის“ წევრი! (International Federation of Mountain Guides Associations - IFMGA)

history-img

IFMGA -ის სერთიფიკატი არის საერთაშორისოდ აღიარებული კვალიფიკაცია პროფესიონალი მთის გიდებისთვის. მისი წევრობა ნიშნავს, რომ “საქართველოს სამთო გამყოლთა ასოციაციის“, მიერ შექმნილი Adventure Tourism School / სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის სერთიფიცირებული სამთო გამყოლი, რომელიც არის GMGA-ს წევრი ავტომატურად ხდება IFGMA-ს მიერ სერთიფიცირებული გიდი და მათი კვალიფიკაცია აღიარებულია საერთაშორისო ფედერაციის სტანდარტის და სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად. გამყოლები რეგისტრირებული არიან მსოფლიო გიდების ერთიან ბაზაში და მათი საქმიანობა ლეგიტიმურია როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე მის ფარგლებს გარეთ.

IFMGA - წარმოადგენს სხვადასხვა ქვეყნის ასოციაციების ქოლგა ორგანიზაციას, რომელიც დაარსდა 1965 წელს და აერთიანებს ევროპის, აზიის, ჩრდილო და სამხრეთ ამერიკის და ოკეანიის 25 ქვეყანას,მათ შორის საქართველოს. ამ ქვეყნებიდან IFMGA დაახლოებით 6000-მდე გიდს აერთიანებს, რომელთა შორის 37 ქართველი პროფესიონალი სამთო გამყოლია (2022 წლის მონაცემებით). IFMGA მუდმივად მუშაობს ერთიანი სტანდარტების დაცვის კუთხით, აყალიბებს და აახლებს სასწავლო პროგრამებს. შექმნილია სპეციალური კომიტეტები, როგორიცაა გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების, პროფესიული პასუხისმგებლობის, სასიმაღლო სამუშაოების უსაფრთხოების და სხვა კომიტეტები. ჩამოყალიბებულია პროფესიული ქცევის კოდექსი, რომლის დაცვაც ყველა წევრის ვალდებულებაა. კოდექსში ასახულია, როგორც მათი როლი, ასევე ჩამოყალიბებულია პასუხისმგებლობა გამყოლთა მიმართ.

history-img